Własna firma - od czego zacząć

Podejmując decyzję o rozpoczęciu działalności zacząć należy od dokonania podstawowego wyboru – formy organizacyjno-prawnej powstającej firmy. Warto więc dowiedzieć się jakie rodzaje spółek w Polsce są najbardziej odpowiadające planowanym zasadom działania naszej firmy.

Analizując dane z rejestru REGON zauważalnym jest, że największą liczbę w naszym kraju stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze, jednak to spółki cieszą się coraz większą popularnością. Jeśli więc zastanawiamy się nad formą spółki to zadamy sobie pytanie: Jakie rodzaje spółek w Polsce w ogóle istnieją?

Otóż podstawowy podział spółek opiera się o to, pod jaki rodzaj prawa podlegają i rozróżnić możemy tu spółki prawa cywilnego oraz spółki prawa handlowego. Podstawowe akty prawne regulujące tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek to Kodeks cywilny oraz Kodeks spółek handlowych.

Spółka prawa cywilnego to rodzaj umowy pomiędzy stronami, których zamiarem jest osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego. Większość spółek prawa cywilnego podlega pod przepisy prawa handlowego, ale najprostszy rodzaj, czyli spółka cywilna podlega prawu cywilnemu. Aby otworzyć spółkę cywilną potrzebne są przynajmniej dwa podmioty, którymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. Spółka ta nie posiada osobowości prawnej więc umowy zawiera nie spółka a wspólnicy ale wszelakie prawa i obowiązki spoczywają właśnie na wspólnikach. Spółkę cywilną zarejestrujemy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Spółki prawa handlowego dzielą się na dwa rodzaje: spółki osobowe i kapitałowe. Różnią się one posiadaniem osobowości prawnej. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, odrębny majątek i kapitał zakładowy. Do spółek kapitałowych zaliczamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Do spółek osobowych zaliczymy spółkę jawną, partnerską, komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej lecz można w ich imieniu dokonywać zobowiązań. Spółki prawa handlowego w odróżnieniu od spółek prawa cywilnego podlegają wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Powyższe rozróżnienia – już w tym miejscu – przed zagłębieniem się w szczegóły, pozwalają stwierdzić, że rodzaje spółek w Polsce i odpowiedni ich wybór to temat podlegający bardziej dogłębnej analizie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here