lekarz medycyny pracy co bada

Gdy zaczynamy pracę w nowej firmie, bądź jest to nasza pierwsza praca w życiu, zawsze towarzyszy nam stres związany z nowościami. Nowym miejscem pracy, nowymi ludźmi, nowymi obowiązkami. Zawsze dodatkowo stresuje nas wizyta u lekarza medycyny pracy.

Po głowie chodzą nam różne pytania, a przede wszystkim lekarz medycyny pracy co bada?

Lekarz medycyny pracy, bada przede wszystkim zdolność, czy to przyszłego, czy obecnego pracownika. Badania lekarskie dostosowane są głownie do tego, jakie stanowisko zajmuje dana osoba. Poza wizytą u lekarza medycyny pracy, często pacjent jest kierowany do takich specjalistów jak: okulista, laryngolog czy też ortopeda. Inne badania będzie musiała wykonać osoba pracująca przed komputerem, a inne zawodowy kierowca. Wizyta należy do krótkich.

Zostaną Ci zadane szczegółowe pytania przez lekarza, dotyczące dotychczasowego zatrudnienia oraz jego przebiegu, warunków pracy oraz Twojego osobistego zdrowia. Zapyta o leki, które ewentualnie przyjmujesz, nałogi, jeśli oczywiście występują, o choroby w Twojej rodzinie jakie dotychczas występowały. Ewentualnie zapyta o wypadki w pracy, jeśli takowe miały miejsce.

Gdy lekarz medycyny pracy przeprowadzi już dokładny wywiad, wykona podstawowe badania ogólne, np. zmierzenie ciśnienia, wystawi orzeczenie lekarskie, które będzie zawierać brak lub istnienie przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Trzeba pamiętać, aby na wizytę zabrać ze sobą skierowanie zawierające rodzaj badania profilaktycznego, zajmowane stanowisko pracy, informacje o czynnikach szkodliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów.

lekarz

Badanie u lekarza medycyny pracy najczęściej odbywa się w godzinach pracy. Nie zapomnij jednak, że jeśli musisz dojechać na to badanie do innego miasta, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów podróży.
Badaniami, które wykonuje lekarz medycyny pracy, są badania profilaktyczne, w tym badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Badania lekarskie wstępne, dotyczą osób, które dopiero rozpoczynają nową prace bądź zmieniają stanowisko pracy, na stanowisko w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Jeśli w ciągu 30 dni podejmiesz prace u tego samego pracodawcy, na stanowisku o takich samych warunkach, nie musisz ponownie wykonywać badań wstępnych.

Jeśli nie zmieniasz fachu swojego stanowiska pracy, ale zmieniasz pracodawcę, również nie jesteś zobowiązany do wykonywania badań wstępnych, lecz musisz dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku.
Badania okresowe dotyczą wszystkich pracowników. Są wykonywane w czasie zatrudnienia co pewien okres czasu, w zależności od danego stanowiska i stanu zdrowia pracownika.

Odbywają się w przedziale czasu od 1 do 5 lat i składają się z badania ogólnego i badań dodatkowych. Przysługują również osobom, które kończą pracę, w której mieli kontakt z substancjami rakotwórczymi oraz pyłami. Należy pamiętać, ze wykonywanie badań to obowiązek służbowy pracownika. Nie przybycie na badania może nawet skutkować rozwiązaniem umowy.

Warto korzystać z tychże badań, gdyż są one dla pracownika darmowe, a każde badanie się pozwala na wczesne wykrycie danej choroby.
Badanie kontrolne, jest wykonywane w przypadku ponad 30 dniowej nieobecności pracownika w pracy. Pozwala ono ustalić czy pracownik jest gotów znów i nadal wykonywać pracę na swoim stanowisku.

lekarz medycyny pracy

Za wszystkie badania lekarskie, w tym badania wstępne, kontrolne, okresowe i dodatkowe, płaci pracodawca. Jest to określone przepisami w Kodeksie pracy. Prywatny lekarz medycyny pracy to koszt między 50, a 100zł. Do tych kosztów należy dodać koszty badań dodatkowych, specjalistycznych, jeśli takie miały miejsce. Np. Osoby pracujące na stanowisku, mające kontakt z pyłami muszą wykonać spirometrię. Koszt między 40, a 80zł.

Korzystający z komputera, powinni udać się do okulisty. Koszt między 80, a 120zł. Operatorzy dźwigów odwiedzają neurologa. Koszt między 80, a 120zł i dodatkowo EKG 40, a 60zł.
Z powyższych informacji wynika, że jeśli jest się zdrową osobą, nie będzie większego problemu z tym, aby takową zdolność otrzymać. Lecz jeśli z naszym zdrowiem nie jest najlepiej, warto pamiętać, ze lekarz medycyny pracy może zawiesić taką zdolność na pewien czas, aż nie doprowadzimy danego problemu zdrowotnego do wyleczenia.

Np. jeżeli okaże się w gabinecie, że masz za wysokie ciśnienie, a nie bierzesz żadnych leków, lekarz może nie dać Ci zdolności do momentu uregulowania ciśnienia. Najważniejsze to pamiętać o tychże badaniach i nie próbować się od nich migać.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here