jak podpisywać zdjęcia w pracy magisterskiej

Jesteś na etapie pisania pracy magisterskiej? Zastanawiasz się nad wzbogaceniem ją odpowiednimi zdjęciami, nie koniecznie naszego autorstwa? Zatem warto dowiedzieć się więcej na ten temat, jednocześnie wiedzieć kiedy i na jakich zasadach możemy zastosować tego typu fotografie, rysunki czy wykresy.

Czy możemy zawsze wykorzystać cudze zdjęcia i materiały w naszej pracy magisterskiej?

Pamiętajmy, iż nie zawsze możemy swobodnie i dowolnie wykorzystać cudze zdjęcia oraz materiały w naszej prac y magisterskiej, tutaj niejednokrotnie panują indywidualne zasady wedle których musimy postępować. Oznacza to przede wszystkim zastanowienie się, czy rzeczywiście pojawienie się zdjęć nie będących naszą własnością, nie sprawi iż sama praca nie będzie odbierana mniej autorsko.

Dlatego niektóre uczelnie dokładnie precyzują co należy zrobić w takiej właśnie sytuacji, narzucają odgórne wytyczne a co za tym idzie zakładają zapoznanie się z prawami autorskimi. Oczywiście w wielu sytuacjach pojawienie się zdjęć musi być opatrzone zgodą ich ewentualnego właściciela czy autora, bez niej nie możemy ich wykorzystać zgodnie z założeniem. Niekiedy wspomina się o przeznaczeniu samej pracy magisterskiej a więc sytuacji w której będzie ona wyłącznie do użytku uczelni, nie będzie w żaden sposób rozpowszechniana.

Każde zdjęcie powinno być odpowiednio podpisane

Każde zdjęcie w pracy magisterskiej, musi być odpowiednio podpisane a więc zawierać informację o źródle czy jego autorze, również miejscu z którego bezpośrednio pochodzi, nawiązywać do niego w szczegółowy i adekwatny sposób. Warto także pamiętać, iż prawo autorskie uwzględnia na swój sposób zastosowanie zdjęć autorskich, jednak tylko w przypadku tworzenia pracy typowo dydaktycznej lub naukowej, do której praca magisterska się co oczywiste zalicza.

praca magisterska

Dowiedz się, kiedy i jak możesz wykorzystać zdjęcia w swojej pracy magisterskiej

Jak wspomniano powyżej, wiele uczelni reguluje dokładnie możliwość ewentualnego wykorzystania cudzych zdjęć, rysunków, tabel czy innych wykresów. Można więc powiedzieć, iż uzyskanie niezbędnej informacji będzie pierwszym krokiem, jaki zdecydujemy się wykonać a co najważniejsze przekonamy się o tym, czy istnieje jakakolwiek możliwość trafienia wspomnianych materiałów do naszej pracy magisterskiej.

Ważne jest przeznaczenie oraz cel wykorzystania cudzych materiałów i zdjęć

Prawo autorskie umożliwia zastosowanie cudzych materiałów oraz zdjęć, jednak z uwzględnieniem ich przeznaczenia, jeżeli na ich podstawie ma powstać praca magisterska, naukowa czy dydaktyczna to często nie musimy uzyskać zgody samego autora. Jednak zawsze należy go wskazać, nawiązać do tego skąd pochodzą co zrozumiałe także jakie jest ich bezpośrednie źródło.

Nie wolno zapominać o tym fakcie gdyż z czasem może się okazać, iż w pracy magisterskiej zastosowano nie tylko niepotrzebne zdjęcia, ale również takie na których wykorzystanie nie posiadaliśmy żadnego pozwolenia. Na takich materiałach nie możemy w żaden sposób zarabiać, wykorzystać w inny niż wspomniany sposób, a co najważniejsze osiągać innych korzyści finansowych, bazować w naszej pracy czy też podpisać się pod nimi jako ich ewentualny autor.

Pamiętajmy o przestrzeganiu pewnych zasad związanych z wykorzystaniem cudzych zdjęć

Pamiętajmy o przestrzeganiu pewnych zasad, związanych z wykorzystaniem cudzych zdjęć i fotografii, rysunków czy zestawień w naszej pracy magisterskiej. Nie wolno ich stosować w innym celu, niż wskazuje aktualna ustawa o prawie autorskim, dokładnie reguluje ona co i jak można zrobić z cudzymi zdjęciami oraz fotografiami. Pewnie, iż to właśnie do niej powinniśmy się odnieść ewentualnie poznać przez adekwatny co do tego pryzmat, wyjaśnić kilka ważnych kwestii czy uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania.

zdjęcia w pracy magisterskiej

Niestety wiele osób bagatelizuje ten fakt, już na etapie pisania pracy magisterskiej nie zdają sobie sprawy, że zostanie to wychwycone a nawet taka praca może nie spełniać jasno określonych wymogów, niezbędna będzie korekta lub wprowadzenie niezbędnych co do tego zmian. Ciekawym rozwiązaniem może być również zwrócenie się do samego promotora, jaki de facto uwzględni potrzebę zastosowania oraz sprecyzuje sposób wykorzystania autorskich materiałów, zdjęć i fotografii.

Jednym słowem nie ma jakichkolwiek wątpliwości, iż niejednokrotnie wykorzystanie zdjęć w naszej pracy magisterskiej będzie nie tylko możliwe, lecz nie będzie się wiązać z poniesieniem konsekwencji wynikających z prawa autorskiego które obowiązuje w danym kraju. Niech zatem każdy kto pisze swoją pracę magisterską, pamięta o powyższych kwestiach i zagadnieniach związanych z zastosowaniem cudzych zdjęć.

[Głosów:78    Średnia:1.6/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here