Impact Investing

Obecnie w każdej dziedzinie życia bierzemy pod uwagę nie tylko zaspokojenie własnych potrzeb, ale także aspekty środowiskowe i społeczne. Poruszając się po mieście coraz częściej decydujemy się na transport elektryczny, wybieramy produkty dla których proces produkcji pozostawia jak najmniejszy ślad węglowy oraz wspieramy rozwiązania uwzględniające różne grupy społeczne.

Co to jest impact investing?

Impact investing wpasowuje się w nurt świadomości społecznej. Nieustannie celem inwestycyjnym jest powiększanie kapitału, jednak nie „za wszelką cenę”. Oprócz aspektów finansowych bierze się również pod uwagę aspekty moralne i etyczne aktywów, w które inwestujemy. W ramach inwestycji łączymy indywidualne cele przedsiębiorcy oraz cele społeczne. Najprościej mówiąc, nasze działania możemy przenieść na rynek akcji, gdyż tam najłatwiej wskazać relację rynku finansowego ze światem zewnętrznym. Kupując akcje online bardzo łatwo jednocześnie sprawdzić jak zaangażowana społeczne jest spółka, którą jesteśmy zainteresowani. Inwestowanie w firmy ze świadomym wpływem społecznym nie jest podejściem nowym. Już w pracy z 2014 dostępnej w bazie Agro pokazano, że wielkość rynku takich spółek wynosiła ponad 6,5 biliona €.

Pod jakim względem wybierać spółki, aby nasze inwestycje miały największy wpływ społeczny?

Wybierając aktywa, w jakie chcemy zainwestować należy kierować się własnymi przekonaniami oraz czynnikami związanymi ze środowiskiem, zarządzaniem oraz podejściem socjalnym, z angielskiego nazywane ESG (Environment, Governance, Social). Musimy poznać historię spółki oraz jej podejście i stanowisko do każdego z aspektów.

Envronnment – podejście firmy do ekologii, zanieczyszczenia środowiska oraz wykorzystania zasobów naturalnych. Celem inwestycji może być spółka, która inwestuje w paliwa odnawialne albo firma wydobywcza, która jednocześnie prowadzi skuteczne programy rekultywacji lub zalesiania terenów.

Governance – sprawdzamy jaka jest polityka firmy związana z zarządzaniem ryzykiem. Najlepiej inwestować w firmy, które nie stosują nieuczciwych praktyk handlowych albo usiłują omijać zobowiązania podatkowe. Należy sprawdzić czy dla takiej spółki dochód własny jest równie ważny jak prawa akcjonariuszy.

Social – w tym przypadku w centrum naszego zainteresowania jest podejście firmy do spraw socjalnych, a nie tylko swoich pracowników. Możemy inwestować w firmę, która dba o wysoki standard warunków pracy swoich pracowników i ich rodzin.

Oczywiście możemy inwestować w akcje firm, które skupiają się na jednym z elementów świadomego inwestowania. Główną zaletą ma być nieszkodzenie społeczności lokalnej, globalnej i środowisku. Firma taka powinna dążyć do szeroko pojętej poprawy ludzkiego życia. Spółki, które z racji profilu swojej działalności, nie mogą czynnie i bezpośrednio wpływać pozytywnie na świat i społeczeństwo, skupiają się często na działalności filantropijnej. Niejednokrotnie firmy te posiadają fundacje charytatywne, których celem jest poprawa jakości życia różnych grup społecznych lub środowiska.

Jak wyselekcjonować najbardziej świadome środowiskowo spółki?

Jeżeli już wiemy na czym się powinniśmy opierać naszą decyzję, możemy zastosować dwie metody wyboru. Po pierwsze, możemy wykluczyć z naszego portfela akcje firm, które nie spełniają naszych wymogów. Taka selekcja nazywana jest selekcją negatywną i najczęściej wykluczamy firmy, które łamią prawa człowieka lub zanieczyszczają środowisko.

Druga opcja to selekcja pozytywna, gdzie aktywnie wyszukujemy spółki żyjące zgodnie z duchem impact investing i włączamy je do naszego portfolio. Bardzo często są to innowacyjne spółki z branż związanych z ekologią i środowiskiem.

Najczęściej decydujemy się na połączenie obu metod. Pozbywamy się z naszego portfela spółek selekcją negatywną i zastępujemy je aktywami wybranymi w trakcie selekcji pozytywnej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here