Obsługa prawna firm

Prowadzenie działalności gospodarczej pociąga za sobą powstawanie różnego rodzaju zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcą a otoczeniem w którym on działa. Im większa skala działania firmy, tym więcej powstaje zdarzeń prawnych, które wymagają rozwiązania lub co najmniej prawidłowej reakcji. Przedsiębiorcy zaś, więcej korzyści przyniesie firmie, koncentrując się na swoich podstawowych zadaniach, niż miałby zastępować prawnika.

Rola prawnika w firmie

Warto, aby nie uciekać się do pomocy prawnika dopiero wówczas, gdy sprawa trafi już do sądu i potrzebujemy reprezentacji firmy w procesie sądowym. Adwokat Warszawa otrzymując naszą sprawę z wyprzedzeniem ma większe szanse na pomyślne jej rozwiązanie. Konsultacja z prawnikiem na etapie sporządzania umów, redagowania pism mających znaczenie dla funkcjonowania firmy; opiniowanie przez prawnika różnego typu zobowiązań podejmowanych przez firmę – to działania, które często pozwalają uchronić przedsiębiorcę przed przykrymi konsekwencjami. Innymi zagadnieniami biznesowymi, leżącymi w kompetencji prawnika, są windykacje oraz rozwiązywanie sporów pracowniczych.

Obsługa prawna firm, działających jako osoby prawne, rozszerza się na sprawowanie pieczy nad dokumentacją wymaganą przez kodeks spółek handlowych. Jest to m.in. opiniowanie lub redagowanie protokołów ze zgromadzeń wspólników, uchwał zarządu, sprawozdań z działalności, a także zmian we władzach, składzie wspólników, itp.

Często prawnik w firmie obejmuje swoim nadzorem także przygotowywanie regulaminów i statutów obowiązujących w przedsiębiorstwie.
Jego kolejnym polem działania, bywa reprezentowanie firmy przed organami administracji wszystkich szczebli, np. przy uzyskiwaniu różnego rodzaju pozwoleń i koncesji. Ostatnim, najbardziej typowym, zadaniem prawnika jest redagowanie pozwów sądowych, odpowiadanie na zarzuty stawiane przedsiębiorcy i wreszcie reprezentowanie go przed sądami. Jednak, korzystanie z profesjonalnej, kompleksowej obsługi prawnej, ilość spornych spraw trafiających do sądu może znacząco zredukować.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Korzyści z prawnej obsługi firm są wynikiem jej kompleksowości. Wnioskowanie do prawnika o zaopiniowanie dokumentu, sporządzenie pozwu, czy reprezentację w sądzie, każdorazowo i pojedynczo, gdy przedsiębiorca odczuje taką potrzebę, sprawia, że koszty takich czynności będą znacząco wyższe, niż przy usłudze kompleksowej. Obsługa prawna firm polega na stałej opiece prawnika, lub konkretnej kancelarii, nad przebiegiem procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Z czasem, prawnik świadczący taką usługę, poznaje specyfikę firmy, jej problemy i szczególne potrzeby.

Wynikające ze specyfiki zawodu, stałe śledzenie zmian niestabilnego prawa, pozwala prawnikowi, znającemu obsługiwaną firmę, sugerować nowe rozwiązania, wprowadzać aneksy do istniejących umów i podejmować inne podobne działania, mające na celu ochronę oraz stabilny rozwój klienta.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here