Jak długo trwa rozwód i jakie formalności należy spełnić

Jak długo trwa rozwód i jakie formalności należy spełnić?

Czy rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy? Kiedy nastąpi formalny rozpad związku małżeńskiego zatwierdzony przez sąd od momentu złożenia pozwu rozwodowego? Takie pytania zadają...
Wakacje w Egipcie

Wakacje w Egipcie – to będzie niezapomniane

Czasami jesteśmy pytani, a czy wyjazd do Egiptu jest bezpieczny. Bezpieczeństwo urlopowiczów jest gwarantowane, gdyż są oni pod stałą opieką wyszkolonych osób, ale także...
Wysokiej jakości sprzęt okulistyczny MDT

Wysokiej jakości sprzęt okulistyczny MDT

Podczas aranżacji gabinetu okulistycznego bardzo ważny jest wybór nie tylko sprzęty medyczne i akcesoria do diagnostyki czy leczenia chorób oczu, ale także funkcjonalne, ergonomiczne...
Skup aut czy sprzedaż osobie prywatnej

Skup aut czy sprzedaż osobie prywatnej – co wybrać?

Nie wiem jak Tobie, ale mi sprzedaż auta nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Dlaczego? Bo - wiadomo - chciałoby się za niego otrzymać...
Co zawiera etykieta logistyczna

Co zawiera etykieta logistyczna?

Obec­nie w pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych są wyko­rzy­sty­wane coraz bar­dziej zaawan­so­wane tech­no­lo­gie i urzą­dze­nia. Zasto­so­wa­nie spe­cja­li­stycz­nych ety­kiet logi­stycz­nych zapew­nia pra­wi­dłowy prze­bieg róż­nych eta­pów pro­ce­sów logi­stycz­nych. Dzięki nim...
Foliowanie auta

Ceramika na lakier – sposobem na zabezpieczenie samochodu

Ceramika na lakier to sposób na zabezpieczenie samochodu, który staje się coraz popularniejszy wśród właścicieli pojazdów. Jest to specjalna powłoka, która jest aplikowana na lakier...
wzór podania o pracę

Wzór podania o pracę – pomoc dla bezrobotnych

W Internecie znajdziemy wiele ogłoszeń związanych z pracą. W większości z nich jest punkt, który informuje o przesłaniu odpowiednich papierów drogą mailową. Mowa o...
Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych i jak z niego korzystać

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych i jak z niego korzystać?

1 grudnia 2021 weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Za jej sprawą doczekaliśmy się cyfrowej rewolucji...

PRZECZYTAJ TEŻ

Jak sfinansować auto poleasingowe?

Jak sfinansować auto poleasingowe
Wraz z upływem czasu wymagania kierowców wcale się nie zmniejszają, a wręcz ulegają rozszerzeniu i nieco bardziej się komplikują. Osoba, która samodzielnie porusza się po drogach już od osiemnastego roku życia, a ma tych lat trzydzieści, czterdzieści bądź czterdzieści, raczej będzie wymagać od samochodu...