umowa o pracę

Ludzie często poszukują pracy. Czasem jest to ich pierwsze zajęcia, ale nieraz jest to po prostu próba zmiany dotychczasowego zatrudnienia. Niejednokrotnie zdarza się bowiem że dana osoba nie chce już wykonywać obowiązków, które wyznaczył mu obecny pracodawca. Czasem są poniżej jego kwalifikacji, czasem natomiast mogą być ponad jego siły. Inna kwestia to problemy z dogadaniem się ze współpracownikami.

Jeśli nie ma nici porozumienia między osobami, które muszą wykonywać razem obowiązki i tworzyć projekty praca nie będzie szła tak jak powinna.
Zmiana pracy powinna być dobrze przemyślana. Nieraz wystarczy bowiem szczera rozmowa z przełożonym i mogą zniknąć wszelkie problemy. Nowa praca to zawsze stres związany z poznawaniem nowych rzeczy, miejsca obowiązków. Dla niektórych jest to jednak wyzwanie, które pozwala na wzrost adrenaliny. Zmiany są dla nich zatem czymś,co wyzwala jedynie pozytywne emocje.

Poszukiwanie nowej pracy powinno wiązać się z dobrym przygotowaniem. Chodzi tu chociażby o kwestie cv i listu motywacyjnego. Dobrze napisane cv z pewnością przykuje uwagę przyszłego pracodawcy. Powinno zawierać elementy takie jak: dane personalne, adres, numer telefonu, email oraz wykształcenie i doświadczenie. Jeśli o wykształcenie chodzi można podać jedynie ostatnią ukończoną szkołę. Może być inaczej w przypadku jeśli wcześniejsze poziomy edukacji mają znaczenie dla poszukiwanej pracy.

Doświadczenie natomiast to kwestia, której pominąć nie można. To najważniejsze żeby przyszły pracodawca mógł zobaczyć, co potrafi dana jednostka. Kolejną rubrykę w cv stanowią umiejętności. Warto w niej opisywać rzeczywiście to, co się potrafi. Pracodawcy zwracają także uwagę na języki, jakimi posługuje się jednostka. Współcześnie w wielu zawodach niezbędne jest posługiwanie się językiem angielskim, niemieckim czy francuskim.

Innym ważnym do przygotowania dokumentem jest list motywacyjny. Musi być on napisany poprawnie, bez błędów ortograficznych, stylistycznych czy gramatycznych. Kolejne elementy to oficjalny zwrot do pracodawcy, uzasadnienie prośby o podanie głównych powodów, dla których jednostka chce podjąć pracę w danym miejscu.

komputer

Kiedy cv i list motywacyjny zostaną rozesłane pozostaje oczekiwać na rozmowy kwalifikacyjne. Nieraz składają się one z nawet kilku etapów. Kiedy obie strony zdecydują, że chcą razem współpracować kolejny krok to podpisanie umowy. Każdy powinien wiedzieć co zawiera umowa o pracę, która sporządzona jest poprawnie. Wytyczne takie zawarte są w Kodeksie Pracy, a dokładniej w artykule 29.

Należy nie pomijać takich kwestii, jak miejsce wykonywania czynności służbowych, ich rodzaj czy wynagrodzenie. Jeśli o wynagrodzenie chodzi to tu powinny uwzględnione zostać jego składniowe. Umowa musi też określić wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia.
Te najważniejsze cechy muszą znaleźć się w każdej umowie o pracę.

Każdy człowiek musi jednak zdawać sobie sprawę, że może być zatrudniony na różnych warunkach. Może być to umowa o pracę na czas określony czy nieokreślony, umowa o dzieło bądź umowa zlecenie. Umowa o pracę może być podpisana na okres próbny, który nie powinien przekraczać jednak trzech miesięcy. Wtedy to pracownika obowiązuje dwutygodniowe wypowiedzenie.

Wielu ludzi decyduje się na tak zwane samozatrudnienie. Wtedy to zakładają własną działalność gospodarczą i rejestrują ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Samo założenie firmy wymaga od przyszłego przedsiębiorcy spełnienia wielu koniecznych warunków. Przedsiębiorca musi płacić ZUS, który początkowo opatrzony jest mniejszą stawką. Jeśli ktoś decyduje się na założenie firmy może starać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy bądź dotacje z Unii Europejskiej. Kwoty mogą być naprawdę wysokie.

co zawiera umowa o pracę

Wracając do tematu podpisania umowy przez pracownika, po złożeniu podpisu dochodzi do rozpoczęcia wykonywania przez niego obowiązków. Każdy przed przystąpieniem do pracy powinien być zapoznany ze stanowiskiem i poznać zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Później przychodzi czas na szkolenia i zapoznanie z nowym zespołem. Wtedy to pracownik zdobywa wiele nowej wiedzy.

Nowa praca staje się okazją do nawiązywania nowych znajomości. Warto umówić się ze swoimi nowymi współpracownikami na kawę po pracy bądź na piwo wieczorem. Integracja pozwoli lepiej poczuć się w zgranym już ze sobą zespole.
Jeśli natomiast ktoś chce zrezygnować z podjętej pracy musi pamiętać o obowiązującym go okresie wypowiedzenia. Jego czas jest określony w umowie i zależy chociażby od stażu pracy w danej firmie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here