Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych i jak z niego korzystać

1 grudnia 2021 weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Za jej sprawą doczekaliśmy się cyfrowej rewolucji polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Dowiedz się, jak wygląda Krajowy Rejestr Zadłużonych po cyfryzacji, jakie funkcje oferuje jego nowy portal internetowy oraz jakie korzyści przyniosły zmiany.

Rejestr zadłużonych po cyfryzacji

Zmiany, jakie zaczęły obowiązywać po 1 grudnia 2021 roku, mają na celu całkowite ucyfrowienie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dotyczy to oczywiście spraw wszczętych najwcześniej po wejściu w życie nowych przepisów. Od tego czasu inicjowanie postępowań w tym zakresie możliwe będzie wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Na tym nie koniec, bowiem w rejestrze publikowane są także orzeczenia sądu upadłościowego, a także dokumenty, przechowywane dotychczas w formie papierowej. Dzięki temu uczestnicy spraw będą mieli dostęp do niezbędnych dokumentów przez cały czas.

Jakie funkcje oferuje portal Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Nowy, cyfrowy Krajowy Rejestr Zadłużonych oferuje użytkownikom praktyczne funkcje informacyjne. Obowiązująca ustawa zakłada, że na wzór Krajowego Rejestru Sądowego również ma być on jawny. Jakie informacje są zamieszczane w Rejestrze Zadłużonych?

  • Informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych i ułomnych osobach prawnych, wobec których toczą się lub były w przeszłości prowadzone postępowania: restrukturyzacyjne, upadłościowe, wtórne upadłościowe, zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.
  • Informacje o wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność całym majątkiem bez ograniczeń za zobowiązania spółki. Dotyczy to sytuacji, kiedy została ogłoszona upadłość spółki osobowej, wszczęto wobec niej wtórne postępowania upadłościowe bądź oddalono wniosek o ogłoszenie jej upadłości.
  • Informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz organizacjach niebędących osobami prawnymi, ale posiadających zdolność prawną na mocy ustawy, wobec których z uwagi na tzw. bezskuteczność egzekucji zostało umorzone postępowanie egzekucyjne, prowadzone przez komornika sądowego, Naczelnika Urzędu Skarbowego, dyrektora oddziału ZUS lub sąd.
  • Informacje o osobach fizycznych, wobec których prowadzona jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa, które powstały wskutek świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych. Dotyczy to osób fizycznych zalegających ze spłatą alimentów za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jakie korzyści przyniosła cyfryzacja Rejestru Zadłużonych?

Zmiany, jakie weszły 1  grudnia 2021 roku, niosą wyłącznie pozytywne rozwiązania. Zacznijmy od tego, że przedsiębiorcy mogą od tej pory łatwo weryfikować potencjalnych kontrahentów pod kątem ich finansowej wiarygodności. Transparentność w obrocie gospodarczym jest znacznie większa, a dostęp do informacji o postępowaniu, a także do samych akt, jest o wiele łatwiejszy. Cyfryzacja Krajowego Rejestru Zadłużonych ułatwia wreszcie uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, a także usprawnia prowadzenie postępowania.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here