Na kim spoczywa odpowiedzialność za pracowników?

Bezpieczeństwo niewątpliwie powinno być podstawową wartością w każdej organizacji, szczególnie w środowiskach wysokiego ryzyka. Właściciel firmy, kierownik, audytor BHP – niezależnie od stanowiska, osoby odpowiedzialne za pracowników mają do odegrania ważną rolę w zakresie bezpieczeństwa w organizacji.

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w miejscu pracy? 

Firmy mają prawny obowiązek stworzenia bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników. Obowiązek ten wynika z przepisów zawartych w Kodeksie Pracy, a także z ustaw i rozporządzeń o: 

  • systemie ubezpieczeń społecznych, 
  • Państwowej Inspekcji Pracy, 
  • związkach zawodowych, 
  • ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca jest również odpowiedzialny za zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do informacji niezbędnych do wdrożenia mechanizmów bezpieczeństwa. Obejmuje to specjalne programy szkoleniowe czy przekazanie danych, które opracował audytor BHP. 

Osoby, które są zainteresowane kursem na audytora BHP, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/kurs-dla-audytorow-wiodacych-rozszerzenie-o-norme-iso-450012018-rejestrowany-w-cqi-irca/

O czym warto pamiętać wdrażając zarządzanie bezpieczeństwem? 

Przy wdrażaniu praktyk bezpieczeństwa znaczną rolę odgrywa kadra kierownicza. Nie można przekazać odpowiedzialności za ochronę pracowników stronie trzeciej. 

Za każdym razem, gdy pracownik narusza zasady bezpieczeństwa lub gdy sprzęt ulega awarii, kierownictwo powinno albo naprawić problem, albo zgłosić go do odpowiedniego działu o pomoc. Gdy w wyniku zaniedbań, które nie były skorygowane przez pracodawcę, dojdzie do wypadku, to liderzy odpowiadają prawnie za taką sytuację.  

W przedsiębiorstwie musi istnieć system komunikacji, który pozwoli na sprawne przekazywanie aktualizacji zasad i procedur związanych z BHP. Jest to szczególnie ważne w branżach, w których jest sporo zmian i następują one szybko. 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here